Mest kendte symptomer på stress

Mest kendte symptomer på stress

22. marts 2021 0 Af admin

Hvad er stress?

Begrebet stress bliver anvendt i forskellige forbindelser, og man kan derfor hurtigt støde på forskellige definitioner og betegnelser for, hvad stress egentlig er.

Kort sagt er der tale om et samspil mellem omgivelser og individ, samt en belastning der omkranser disse to andre begreber, og har en sådan størrelse, at det kommer til at have konsekvenser for individets velbefindende.

Med andre ord er der tale om en situation, en periode, et sted eller andet der er belastende for personen at være i eller omkring i længere tid ad gangen.

Det er vigtigt at påpege at stress ikke er en sygdom, men kroppens måde at reagere på, når der er en belastning til stede. Dog kan der være tale om en psykisk sygdomstilstand, hvis stressen/belastningen er til stede i en længerevarende periode, og kroppen derfor er udsat for denne belastning i lang tid.

Symptomer på stress

Der findes mange Symptomer på stress og det kan derfor være vanskeligt at finde hoved og hale i dem alle sammen.

Et vigtigt råd er at dele symptomerne op i tre forskellige kategorier.

Fysiske symptomer

Denne form for symptomer er nok den vi oftes hører om i forbindelse med stress. Her er der tale om symptomer som;

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab eller øgning

Alle sammen symptomer de fleste mennesker har været udsat for, i forbindelse med en kortvarig periode med stress.

De fysiske symptomer er dem man oplever først, og derfor er det heller ikke alle der skal igennem de andre stadier.

Psykiske symptomer

Her er der tale om symptomer der først kommer efterhånden som stressen eller belastningen har været til stede i en længerevarende periode. Der er tale om symptomer som opstår i forbindelse med, at de fysiske symptomer ikke har fået dig til at sætte farten ned.

Her er der tale om;

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression

Adfærdsmæssige symptomer

Sidst men ikke mindst finder vi de adfærdsmæssige symptomer, som er dem vi ser hos folk der har levet med belastningen alt for længe.

Vi er nået langt ud over nogle af de fysiske skavanker, vi kan opleve i stressede perioder.

Her er der nemlig tale om;

 • Søvnløshed
 • Uengagerethed
 • Hyperventilation
 • Aggressivitet
 • Nedsat præsentationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær

Igen finder vi på denne liste symptomer, som allerede er opstået i kategorien, psykiske symptomer. Her er der dog tale om en mere voldsom udgave af samme symptom, og derfor også nogle der kan værre endnu sværere at slippe ud af igen.

Læs også Har du symptomer på stress? hos dk-byggemarked.dk.