Sådan afleveres en ejendom efter afdød

Sådan afleveres en ejendom efter afdød

1. februar 2020 Slået fra Af admin

Når en person afgår ved døden, skal al gæld efterfølgende afregnes fra den afdødes bo. Ved et dødsbo består gældsafregning derfor typisk af køretøjer, fast ejendom, kontanter og alt det, som ejes af den afdøde, som værende af en vis værdi.

Derfor skal der ved et dødsbo styres opdeling af arv, herunder den ​afdødes personlige ejendom. Dette kan typisk afgøres i form af et testamente fra afdøde, der uddyber distributionen af deres ejendom efter deres død. Den person eller de personer, som modtager denne form for aktiver gennem arv, kaldes for modtageren.

Hvorfor et testamente?

Et testamente er en form for juridisk dokument, som er oprettet for at give instruktioner om, hvordan en persons ejendom og forældremyndighed for eventuelle mindreårige børn, skal håndteres efter døden og hvem, der derfor er modtageren. Den enkelte udtrykker deres ønsker gennem dette juridiske dokument og navngiver en eksekutor, som de har tillid til at opfylde de erklærede intentioner.  Afhængig af ejendommens ejers intentioner, kan en modtager, som afdøde har udvist tillid til i sit testamente, træde i kraft i løbet af deres levetid eller efter den afgåendes død.

Ægtheden af ​​et testament bestemmes gennem en juridisk proces, der kaldes skifteprotokol. Skifteret er det første skridt, der tages i administrationen af ​​en afdødes bo, og distributionen af aktiver til modtagerne. Når en person afgår ved døden, skal forvalteren af ​​testamentet tage testamentet til skifteretten eller til den eksekutor, der er nævnt i testamentet.

Skifteretsprocessen er en procedure under kontrol med Domstolen, hvor ægtheden af ​​den efterladte testamente viser sig at være gyldig og accepteret som afdødes sande vidnesbyrd. Retten udnævner officielt den eksekutor, der er nævnt i testamentet, hvilket igen giver eksekutoren den juridiske beføjelse til at handle på den afdødes vegne.

Hvis der ikke er udarbejdet et testamente

Hvis ikke der dog er opgivet noget testamente som oplyser andet, bliver boet i næsten alle tilfælde, fordelt mellem medlemmerne af den afdødes familie. Hvis der er en ægtefælle, vil det typisk være denne, som overtager aktiverne. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det derimod typisk være børnene eller derefter den nærmeste familie til den afdøde.

Efter alt gældsafregning, er det derfor op til disse modtagere, at håndtere de resterende aktiver og udgifter fra den afdøde. Rydning af bolig er derfor også en af de mange opgaver, som man som modtager, påtager sig ved den afgåededes død.